Menorca demana accés al sistema de dades

Des del CEME hem enviat una petició al Sr. Jaume March Serra, Cap de departament de Planificació i Centres per a sol·licitar-li una clau d´accés als sistemes de recollida de dades de la Conselleria d’Educació (Gestib, SEDEIB i similars) amb l’objectiu de poder elaborar els Informes del Sistema Educatiu que, de forma preceptiva, ens correspon elaborar com a Consell Escolar de Menorca.

Aquests informes necessiten la recopilació de multitud de dades molt diferents (ràtios, nivells educatius i distribució de l’alumnat incloent NESE, nombre de professorat transport escolar, menjadors, escoles matineres, etc.) i inclouen tant centres públics com privats i concertats.

Fins ara la recollida d’aquestes dades s’ha realitzat a través dels diferents serveis de la Conselleria d’Educació o a través dels mateixos centres i, moltes vegades, representa un destorb més en l’enorme quantitat de feina diària que el personal administratiu de la conselleria ha de gestionar.

És per això que des del CEME hem demanat aquesta clau, que estaria  adjudicada de forma unipersonal a la nostra secretària.

Participació del CEME dins el CEIB

Des del CEME hem entrat a formar part de dues comissions:

DSCN1839.JPG

Foto: Comissió Permanent CEIB

  • Comissió Permanent, via el Conseller Miquel Maria o el seu substitut, Antoni Payeras.
  • Comissió Específica temporal per a l’estudi del document del Pacte per l’Educació, via Guida Al·lès o Mar Lluch, presidenta i vicepresidenta del CEME.

El curs del Pacte Educatiu

Des de Moviment MenorcaEdu21 i Illes per Un Pacte una vegada que el Pacte ha estat signat per la major part de partits polítics i entitats, el passat mes de març es va fer entrega del document del Pacte al Govern de les Illes Balears per la seva discussió al CEIB. Aquesta discussió es durà a terme dins una Comissió Específica. Així, de manera paral·lela a les negociacions amb els partits, el Pacte serà debatut per part dels nostres representants dins el CEIB previsiblement durant els dos primers trimestres d´aquest curs.

Dins la Comissió Específica temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació,  hi estaran representades totes les entitats membres del CEIB, com a mínim amb una persona de cadascuna.

S´ha enviat el document del Pacte a tots els seus membres per tal de que en facin l’estudi pertinent en vistes a que, si és el cas, es presentin noves aportacions per poder ser debatudes just s´iniciï el curs escolar. El termini de les aportacions finalitza el 5 de setembre. La composició de l’esmentada comissió podrà ser flexible, sempre que els components siguin membres del CEIB. Es pot proposar la incorporació d´algun membre extern al CEIB, que serà sotmesa a la votació de la Permanent. Està pendent de concretar

  • Com hi intervindran els experts?

  • Com hi participaran els centres?

El CEIB passa de 38 a 51 membres

El passat 24 de maig es va celebrar el Plenari del CEIB al que hi vam assistir na Laia Obrador (Ajuntament de Maó i FELIB) i na Guida Al·lès (Consell Escolar Menorca). Aquest CEIB va ser el darrer amb la composició antiga. A partir del juliol, al Plenari on hi va assisir la vicepresidenta Mar Lluch, vam passar dels 38 membres actuals a 51, sense alterar massa la distribució interna de representants. Continuarà tenint un fort pes l´ala sindical, que és l´encarregada d´elegir els docents i continuaran sense ser-hi presents els  representants de l´Educació No-Formal.

20160627_173640.jpg

Foto: CEIB Juliol. 51 membres. De Menorca hi va assistir Mar Lluch

La reestructuració del CEIB implica una reconfiguració dels membres de la Comissió Permanent, que organitza el debat sobre el Pacte Educatiu.

Pàgina següent »