Qui som?

El Consell Escolar de Menorca és l’òrgan de consulta i participació en la programació general de l’ensenyament no universitari de la comunitat educativa de Menorca. Va ser creat el 21 d’abril de 2004. Visió 2016-2019.

Volem que els adolescents tenguin més i millors oportunitats educatives i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Volem que cada jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

 

Qui som?

El Consell Escolar de Menorca és l’òrgan de consulta i participació en la programació general de l’ensenyament no universitari de la comunitat educativa de Menorca.

Va ser creat el 21 d’abril de 2004. Constitueix el primer gran òrgan representatiu en educació de l’illa de Menorca, amb capacitat legal i amb un ampli marge de maniobra. S’ha de fer especial esment que cap dels temes que afecten l’illa es poden aprovar sense el dictamen o informe del Consell Escolar de Menorca, tot i que no sigui vinculant.

El Consell escolar de Menorca està constituït per:


 • 7 vocals representants del professorat, 5 del sector públic i 2 del sector privat-concertat.

 • 5 vocals representants dels pares i les mares, 4 del sector públic i 1 del sector privat-concertat.

 • 3 vocals representants dels alumnes de l’ensenyament no universitari, dos del sector públic i 1 del privat-concertat. 2 vocals representants del personal d’administració i serveis, 1 del sector públic i 1 del sector privat-concertat.

 • 2 vocals representants de l’administració educativa.

 • 2 vocals representants dels ajuntaments de Menorca.

 • 2 vocals representants dels consells escolars municipals.

 • 3 vocals representants dels centres públics i 1 dels centres privats-concertats.

 • 2 vocals representants dels sindicats d’ensenyament.

 • 1 vocal representant de les patronals d’ensenyament.

 • 4 vocals representants d’organitzacions i entitats relacionades amb el món educatiu: 1 representant del Moviment Menorca Edu21 1 representant de les associacions de minusvàlids. 1 representant de l’Associació d’Educació de Persones Adultes de Menorca 1 representant de la Universitat de les Illes Balears

 • 2 vocals representants del Consell Insular de Menorca i

 • 1 vocal en representació de l’educació de zero a tres anys.
Durant el plenari celebrar el curs 2016/17 es va aprovar aquesta visióVisió 2016-2019.

Volem que els adolescents tenguin més i millors oportunitats educatives i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Volem que cada jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns 11:00-14:00 / dimarts 9:00-10:00 / dimecres 9:00-10:00 / dijous 8:00-14:00 (oficina) --  Telèfon: 683 511 276
Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca