Resum dels resultats de tres informes:  L´informe de la Caixa Colonya, l´'informe PISA i la investigació de l'OBSAM " />Resum dels resultats de tres informes:  L´informe de la Caixa Colonya, l´'informe PISA i la investigació de l'OBSAM ">
Imatge
Els alumnes vulnerables guanyen dos mesos i mig
de progrés acadèmic si fan extraescolars

Resum dels resultats de tres informes:  L´informe de la Caixa Colonya, l´'informe PISA i la investigació de l'OBSAM

 

Els alumnes vulnerables guanyen dos mesos i mig
de progrés acadèmic si fan extraescolars

Imatge  Durant aquests mesos s´han publicat diversos estudis interessants per aprofundir en la situació dels estudiants a Menorca. L´informe de la Caixa Colonya, que podeu consultar online. L´informe PISA internacional que publica dades per comunitats autònomes.  I la investigació de l´OBSAM sobre la joventut a Menorca.Els tres estudis destaquen com a principal problema el dels/les  adolescents que deixen els estudis secundaris perquè pensen que aprendre no va amb ells, que no serveixen, que no poden, que no en saben prou. Joves que no han pogut trobar el camí per desplegar els seus talents.
El problema del menysteniment del talent personal és la convicció de no tenir res interessant a aportar a la societat menorquina. Ni iniciatives socials (liderar associacions, participar en entitats pel bé comú) ni iniciatives empresarials. A Menorca (i a les illes en conjunt encara més) el percentatge d’alumnes que fracassen és més elevat que a la resta de comunitats autònomes, una tendència que no ha canviat des dels anys 80 (en què tenim dates) fins avui, governi qui governi.  


Les causes del problema són complexes i multifactorials (culturals, econòmiques, socials...). Diversos estudis recents (veure aquest de PISA INFOCUS) demostren que les activitats d´educació no formal (les extraescolars o la participació en associacions i entitats) tenen un impacte directe sobre l´aprenentatge de l´alumnat (1).


Un estudi de la Fundació Bofill (3) publicat el passat octubre conclou que el fracàs escolar està relacionat amb l'alumnat vulnerable socialment, i  que en un context on els centres educatius no aporten valor afegit a les dificultats acadèmiques motivades per l´origen social, una xarxa potent d´activitats extraescolars (a preu accessible o gratuïtes) millora el ritme d´aprenentatge de TOTS els alumnes però especialment dels més desfavorits. Concretament,  els  alumnes que fan extraescolars guanyen dos mesos de progrés acadèmic.
Ademés la participació en associacions de temps lliure suposa un aprenentatge vital per millorar la realitat dels nostres pobles, per entendre com funciona i com s´enforteix una societat democràtica, i per aprendre a gestionar organitzacions. Altres països del nostre entorn ja duen a terme iniciatives en aquest sentit. El moviment Escola Oberta a França i Alemanya ha duit a ampliar els horaris educatius per afavorir una millor relació de l'escola amb l´entorn i per combatre la desigualtat.  (1) PISA inFOCUS. ¿Esta relacionada la disponibilidad de las actividades extraescolares en los centros con el rendimiento de los alumnos?


(2) Fundació J Bofill. Escoles a temps complet


(3) Gonzalez, Sh. (2016): Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges d´infants i joves= Fundació J. Bofill.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns 11:00-14:00 / dimarts 9:00-14:00 / dijous 12:00-14:00 / divendres 9:00-11:00  --  Telèfon: 683 51 12 76
Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca