Imatge
Propostes que han enriquit el Pacte Educatiu

La permanent s'ha reunit en sessió extraordinària per tal de preparar l´ordre del dia del Plenari del mes de maig i consensuar una esmena en relació al Pacte Educatiu. 

 

Propostes que han enriquit el Pacte Educatiu

Imatge S'ha reunit la Comissió Permanent per tal de consensuar l´ordre del dia del proper Plenari del mes de maig i consensuar una esmena en relació al Pacte Educatiu. El proper dimarts 4 d´abril.

Entre els mesos de setembre i desembre de 2017 hi ha hagut un intens diàleg dins el CEIB entre les entitats que formen Illes per un Pacte i els Sindicats. En alguns aspectes s´ha arribat a la constatació de que les visions són ben diverses. En altres, aquestes conversacions han servit per a millorar el Pacte. PROPOSTES QUE HAN ENRIQUIT O AMPLIAT EL PACTE

  • La menció explícita de la participació de les organitzacions sindicals i les entitats professionals de docents.

  • Àmbit Administracions, Ajuntaments i recursos comunitaris. Es recomana la creació de Consells Socieducatius Municipals x enfortir la xarxa d´associacionisme i la relació entre l´educació formal i no-formal

  • S´estableixen els següents nivells màxims de ràtios: 20 alumnes a infantil, 25 a primària i 30 a secundària i batxillerat. Es relaciona la necessària disminució del nivell de les ràtios amb una major flexibilitat organitzativa, una millor dotació de personal i aquesta amb una major assignació pressupostària a Educació. Es demana "revisar a l'alça la inversió pública en educació" 

  • S´ha inclòs un apartat sobre Educació Inclusiva. 

  • Dins els ensenyaments no obligatoris: "Caldrà adoptar mesures per a dignificar professionalment el personal etapa 0-3 anys"

  • Demana una nova regulació sobre l'Educació de persones Adultes consensuada amb els repres com educ.

  • Demana que els llocs de treball de Cap de Servei i d´Assessors Tècnics docents siguin ocupats per persones qualificades i de provada experiència, amb concursos públics i sotmesos a avaluació permanent

  • Ha incorporat un apartat sobre el Projecte Lingüístic de Centre. 

  • Demana que es millorin els criteris de selecció per accedir a la formació inicial dels docents. 

 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns 11:00-14:00 / dimarts 9:00-14:00 / dijous 12:00-14:00 / divendres 9:00-11:00  --  Telèfon: 683 51 12 76
Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca