Imatge
Plenari constituent del CEME

El dia 18 de desembre de 2019 va tenir lloc el primer plenari constituent del Consell Escolar de Menorca a la sala de plens del CIMe, on els nous membres i els nous càrrecs van prendre possessió.

També es va decidir de forma participativa quines serien les prioritats i els nivells d'actuació del CEME en aquesta nova etapa. Finalment es va constituir la comissió permanent, es va aprovar l'informe sobre l'estat d'educació a Menorca que abarca els cursos 2017-2019, i s'aprovà la memòria anual del 2019.

 

Plenari constituent del CEME

Imatge El dia 18 de desembre de 2019 va tenir lloc el primer plenari constituent del Consell Escolar de Menorca (CEME), on els nous membres i els nous càrrecs van prendre possessió. Van assistir-hi 32 dels 34 convocats. Es va agrair la feina feta per l'anterior equip durant aquests 4 anys, que han convertit el CEME en un òrgan actiu i participatiu de la comunitat educativa.

En la sessió es va decidir, amb la participació de tots els sectors representats, quines serien les prioritats i els nivells d'actuació del CEME en aquesta nova etapa. En grups de 4-5 persones van debatre i seleccionar les prioritats i nivells d’actuació del CEME. Posteriorment es posaren en comú les diferents propostes que guiaran i marcaran el camí del CEME els propers 4 anys, recollint les diferents aportacions i arguments de cada grup.

L'ordre de prioritats va ser:

 1. Millora de la FP

 2. Millorar el temps educatiu formal i no formal + Escoltar la veu dels joves (participació)

 3. Enfortir l’educació per l’equitat, la cohesió i la integració social + Llei Educació

 4. Relació Família-Escola + Intervenció de la comunitat educativa per fer front a l’emergència climàtica


Els arguments que es van donar en els diferents grups de debat van ser:

 • Millora de la FP. Es parla del centre integrat de FP, de millorar l’oferta de FP, de la manca de recursos i infraestructura, de millorar el teixit i participació empresarial, de que hi ha una demanda de bons professionals i alguns d’aquests surten fora de Menorca i econòmicament no reverteix damunt l’illa. Seria interessant tenir FP Dual a Menorca.

 • Millorar el temps educatiu formal i no formal. Una educació no formal sana i de qualitat té un impacte positiu damunt els resultats acadèmics; es parla del model Educació 360º i de la importància de treballar en xarxa i crear estructures col·laboratives entre sectors formals i no formals per aconseguir l’equitat. Relacionar més clubs esportius i l’escola.

 • Escoltar la veu dels joves (participació). Els joves són molt importants, són el futur, i cal millorar els canals de participació i adaptar els canals de comunicació “al seu llenguatge”.

 • Relació Família-Escola. Millorar la relació i la participació de les famílies ja que el seu paper és primordial, i donar igualtat d’oportunitats als alumnes ja que aquells que tenen més bons resultats són els que les famílies hi estan més implicades. S’ha anat deixant un poc de banda el paper de les famílies perquè es dona per fet que el sistema educatiu compta amb bons professionals.

 • Enfortir l’educació per l’equitat, la cohesió i la integració social. Com s’ha dit, el paper de les famílies és clau.

 • Llei Educació. Molts dels temes anteriors han d’influir damunt aquesta llei, com per exemple el tema de la integració social partint de la igualtat, cohesió i equitat. Des del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) es farà arribar al CEME la proposta de Llei Educació per poder fer-hi aportacions i esmenes des de Menorca.

 • Intervenció de la comunitat educativa per fer front a l’emergència climàtica. Que els centres es sumin al moviment Fridays for future per conscienciar i fer accions en relació al medi ambient i el canvi climàtic.
Seguidament es va constituir la comissió permanent amb els nous membres representants. Finalment, es va aprovar l'informe sobre l'estat d'educació a Menorca que abarca els cursos 2017-2019, i també s'aprovà la memòria anual del 2019.


 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns 11:00-14:00 / dimarts 9:00-10:00 / dimecres 9:00-10:00 / dijous 8:00-14:00 (oficina) --  Telèfon: 683 511 276
Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca